Aan de slag!

english | german | français

Inleiding

thumb.jpg

Om de kracht van Phatch te bewijzen, zal ik tonen hoe gemakkelijk het is om mooie miniatuurafbeeldingen van Uw fotos met afgeronde hoeken en schaduw te maken. Zelfs Uw oma kan dit doen. Boven ziet U een voorbeeld miniatuurafbeelding.

Start Phatch op

In het geval dat U Phatch nog moet installeren, lees de instructies hier voor Ubuntu, GNU/Linux, Windows of Mac Os X.

Voor deze snelcursus is gebruik gemaakt van Ubuntu. Phatch installeert zichzelf mooi in het Start Menu zoals op de schermafbeelding beneden te zien is.

start_from_menu.png

De eerste actielijst maken

empty_list.gif

Over afbeeldingen en actielijsten

Een veelvoorkomende vergissing is te denken dat Phatch afbeeldingen of foto's zelf opent. Phatch kan actielijsten bewaren en openen, die op zo veel foto's als U wil kunnen uitgevoerd worden. Dit kan misschien abstract lijken, maar het zal duidelijk worden naarmate U deze snelcursus leest. Phatch begint standaard met een lege lijst, die het logo toont.

actions-scale.png

De Afbeelding Verschalen

Eerst gaan we de afbeelding verkleinen om een miniatuurafbeelding te verkrijgen. Als U op de werkbalkknop met het + teken drukt, kan U de actie toevoegen.

Drie acties houden verband met de afbeeldingsgrootte: Verschalen, Passend Maken en Canvas. Canvas voegt een rand toe of snijdt er een van de afbeelding af, terwijl Verschalen de afbeelding zelf verschaalt. Dus om de afbeelding te verkleinen, hebben we Verschalen nodig, die de afbeelding zodanig zal verschalen zodat de breedte of de hoogte niet groter is dan de opgegeven grootte. Passend Maken doet hetzelfde als Verschalen, maar zal de afbeelding zodanig afsnijden dat de breedte en hoogte precies dezelfde worden als de opgegeven grootte.

Als U meer wilt weten over dit dialoogvenster, kan U de pagina lezen over de Gebruikersinterface.

scale.png

Veronderstel dat we miniatuurafbeeldingen willen hebben waarvan een zijde maximaal 100 beeldpunten (pixels) mag zijn. Nu zal de actie Verschalen de afbeelding met de helft verkleinen, omdat ze zal verkleinen tot 50%. Daarom moeten we de eenheden veranderen van "%" naar "px" (= pixels) en 50 veranderen in 100.

Opmerking: In Phatch kan U kiezen tussen verschillende units. De metrische eenheden zoals inch, cm en mm worden berekend op basis van de opgeven resolutie in dpi.

scale-round-shadow.png

Pas Afgeronde Hoeken en Schaduw toe

Door weer op "+" te drukken, kiezen we ten tweede Afronden en de ten derde Shaduw. Het is niet nodig om de instellingen te wijzigen omdat de standaard waarden al goed zijn. Uw actielijst moet er nu als links uitzien.

Opmerking: Ik verander Methode naar antialias wat trager is maar betere kwaliteit oplevert voor het verkleinen. Voor het vergroten geeft bicubisch de beste kwaliteit.

Altijd Opslaan op het Einde

De laatste actie moet altijd een Opslaan actie zijn. Het zou geen zin hebben om afbeeldingen te manipuleren en het resultaat ervan niet op te slaan. Laat de instellingen van de Opslaan actie op hun standaardwaarden staan. Na het uitvoeren van Phatch, zal U een nieuwe folder aantreffen, waarvan de naam eindigt met "_kopie" en die al Uw gemanipuleerde afbeeldingen zal bevatten.

Volgorde van de Acties

De volgorde van de acties is belangrijk. Als we de schaduw zouden toepassen voor de afgeronde hoeken, zou het resultaat niet zo fraai geweest zijn omdat de schaduwen dan rechte hoeken zouden hebben, terwijl de afbeelding zelf ronde hoeken zou hebben. Denk dus altijd na over de volgorde, wanneer U een actielijst samenstelt. Als U de volgorde van de acties wilt wijzigen, kan U ze verslepen naar wens.

De Actielijst Uitvoeren

Pressing the Execute Button

execute.gif

Na het drukken van de Uitvoeren knop (Hulpmiddelen>Uitvoeren), zal er een dialoogvenster verschijnen. Druk op "Bladeren" en selecteer de map met Uw afbeeldingen. Mijn bronafbeeldingen zitten in "home/stani/phatch/afbeeldingen". Het resultaat zal worden bewaard in "home/stani/phatch/afbeeldingen_kopie", die is afgeleid van "<map>_kopie". (Als de waarde "<map>_miniaturen" zou geweest zijn, dan zouden ze opgeslagen worden in "home/stani/phatch/afbeeldingen_minaturen".)

Opmerking: Indien U de actie Opslaan vergeten was, zal U Phatch U eraan herinneren en zo vriendelijk zijn er een voor U toe te voegen op het einde:

save_missing.gif

Begin te Batchen!

Druk op de "Batch" knop en Phatch zal beginnen al Uw afbeeldingen te bewerken. Een dialoogvenster zal verschijnen, dat de vooruitgang toont en hoeveel tijd nog nodig is. Er is geen beperking aan hoeveel bestanden U kan batchen: tientallen, honderden, duizenden, miljoenen, …

progress.gif

Bekijk het Resultaat

Blader met Uw bestandsverkenner naar de resulterende map, in ons geval "home/stani/phatch/afbeeldingen_kopie". Daar zal U de gegenereerde minatuurafbeeldingen aantreffen. Herinnert U zich de afbeelding van het begin?

thumb.jpg

De Actielijst bewaren

Als dit Uw favoriet recept voor miniatuurafbeeldingen is en U het in de toekomst wilt hergebruiken, kan U beter deze bewaren met "Bestand>Opslaan Als". Dit zal U de mogelijkheid geven om meteen te beginnen batchen zonder eerst de actielijst te maken.

U kan elke actielijst openen met "Bestand>Open". Recente actielijsten zullen ook direct in het bestand menu verschijnen als shorcut.

Het Vangnet Gebruiken

droplet.gif

Als U "Beeld>Vangnet" selecteert van het menu, zal Phatch veranderen in een vangnet (zie links), dat altijd boven de andere vensters zweeft. Batchen is nu alleen maar gemakkelijker geworden. Versleep om het even welke map of bestanden op het vangnet vanuit Uw favoriet bestands- of afbeeldingenprogramma en Phatch zal er meteen de actielijst op uitvoeren.

Draag Uw Steentje Bij!

Als U met deze snelcursus geholpen bent, hoop ik dat U een bijdrage wil leveren aan Phatch op welke manier U ook kan. Phatch heeft Uw hulp nodig!

Add a New Comment
© 2007-2008 www.stani.be
(It is not allowed to copy, distribute or transmit any part of the wiki without written permission.
Only contribute to this wiki if you agree with this term.)